Energy complaints data 2015

Quarterly energy datasheets

Energy sector
Q1 2015 I Q2 2015 I Q3 2015 I Q4 2015

British Gas
Q1 2015 I Q2 2015 I Q3 2015 I Q4 2015

Cooperative Energy Ltd
Q1 2015 I Q2 2015 I Q3 2015 I Q4 2015

EDF Energy
Q1 2015 I Q2 2015 I Q3 2015 I Q4 2015

E.ON UK
Q1 2015 I Q2 2015 I Q3 2015 I Q4 2015

Extra Energy (We began publishing data about Extra Energy from Q4 2015)
Q4 2015

First Utility Ltd
Q1 2015 I Q2 2015 I Q3 2015 I Q4 2015

npower
Q1 2015 I Q2 2015 I Q3 2015 I Q4 2015

Ovo Energy Ltd
Q1 2015 I Q2 2015 I Q3 2015 I Q4 2015

Scottish Power
Q1 2015 I Q2 2015 I Q3 2015 I Q4 2015

SSE Energy Supply Ltd
Q1 2015 I Q2 2015 I Q3 2015 I Q4 2015

Utility Warehouse
Q1 2015 I Q2 2015 I Q3 2015 I Q4 2015